Elektronická pojistka
Publikované: Tuesday, 04.02. 2003 - 04:52:46
Věc: Číslicová technika a konstrukce


Elektronická pojistka s akustickou signalizací přetížení.

  • Elektronická pojistka s akustickou signalizací

Elektronická pojistka odpojuje zátěž ( Rz ) od zdroje při překročení protékajícího proudu nad hodnotu 1A.
Jako odpojovač slouží tranzistor T1. K ovládání tranzistoru stačí nízká úroveň výstupů logických obvodů, které napájí 3V NiCd baterie. Odebíraný proud z baterie je ve stavu bez signalizace pouze 1,2 µA . Baterie má proto dlouhou životnost.
Proud tekoucí do zátěže je snímán odporem R5 a dosáhne-li hodnoty 1A, překročí napětí na invertujícím vstupu IO2 výstupní napětí děliče R3 , R4 a výstup komparátoru IO2 přejde z logické 1 na logickou 0. Úroveň logické 0 se objeví i na hradlech IO1B, které tvoří z hradlem IO1A klopný obvod. Tento klopný obvod uzavře tranzistor T1.
Současně se přes R2 začne nabíjet kondenzátor C1 a na výstupu hradla IO1C se objeví na okamžik úroveň logické 1. Hradlo IO1D, R6 a C5 tvoří astabilní multivibrátor, který napájí piezo bzučák signalizující přetížení. Po odstranění příčiny přetížení pojistku znovu aktivujeme tlačítkem S1.
Velikost proudu, který aktivuje pojistku nastavujeme buď změnou hodnoty odporu R5 nebo změnou dělícího poměru R3, R4.
Rychlost reakce pojistky lze upravit změnou časové konstanty R7, C3.
S tímto typem tranzistoru můžeme pojistku používat do napětí 50V a proudových špiček až 25A.

  • Schéma zapojení

Schéma elektronické pojistky.

 

Zdroj : Electronic design 42, 1994Tento článek si můžete přečíst na webu Nuke - Elektro Bastlirna
www.ebastlirna.cz

Tento článek najdete na adrese:
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=96